Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)

Groentje

Beschrijving:
Het groentje komt voor op schrale graslanden, heiden en randen van venen en moerassen. Ze zitten graag in bomen en struiken zoals Rhamnus frangula (sporkehout) en zijn daar door hun groene vleugelkleur goed verborgen. Wordt tegen een tak getikt, dan vliegen er vaak tientallen uit. Het groentje is bijzonder polyfaag. Het eitje kan worden afgezet op Erica (dophei), Helianthemum (zonneroosje), vlinderbloemigen, sporkehout en roosachtigen. Ze foerageert op knoppen, bloemen en jonge bladeren. De verpopping vindt in de strooisellaag plaats. De overwintering gebeurt als pop. Er vliegt één generatie per jaar.

Leefgebied:
Gemengd bos
Heide en struweel
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Callophrys avis

Verspreiding:
Wijdverbreid en algemeen in heel Europa. Ontbreekt op de Atlantische Eilanden, de hebriden, Orkney en de Shetland Eilanden. Vliegt van zeeniveau tot 2300m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland thans niet bedreigd, in Vlaanderen kwetsbaar, in Wallonië mogelijk kwetsbaar.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. rubi 7

%LABEL% (%SOURCE%)