Tomares nogelii

(Herrich-Schäffer, 1851)

Roemeense klaverpage

Beschrijving:
Het leefgebied van de Roemeense klaverpage bestaat uit zeer open, droge bossen; droge graslanden in bosgebieden en steile hellingen. De belangrijkste waardplant is Astragalus ponticus . De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als pop.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Phrygana vegetaties
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
De soort is uitgestorven in Roemenië (komt dus niet meer voor in het op deze CD behandelde gebied). Komt nog wel in de Oekraine en het Aziatische deel van Turkije voor.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Bedreigd in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
T. nogelii 7

%LABEL% (%SOURCE%)