Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Groene klaverpage

Beschrijving:
De groene klaverpage vliegt bij verlaten landbouwgronden, met name op kalkrijke bodems, in oude wijngaarden en in terreinen begroeid met struiken. Als waardplanten worden verschillende vlinderbloemigen gebruikt zoals Anthyllis tetraphylla , Bonjeana hirsuta , Astragalus lusitanicus , Medicago polymorpha (ruige rupsklaver), Medicago lupulina (hopklaver) en Lotus hispidus . Het vrouwtje legt de eitjes afzonderlijk op de nog samengevouwen, jonge bladeren. De rupsen worden bezocht door mieren. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als pop, mogelijk in het mierennest.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Lycaena phlaeas

Verspreiding:
Komt verspreid in het zuiden en midden van Portugal en Spanje voor tot in Castilië en in het noordoosten tot in de Pyreneeën. Komt in Frankrijk alleen langs de Middellandse Zee vanaf de Rhône-monding tot aan de Alpes-Maritimes voor. De vlinders vliegen vanaf zeeniveau tot 1300m.

Vliegtijd:
februari, maart, april, mei.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
T. ballus 7

%LABEL% (%SOURCE%)