Lycaena candens

(Herrich-Schäffer, 1844)

Balkanvuurvlinder

Beschrijving:
De Balkanvuurvlinder vliegt in vochtige graslanden, (sub)alpiene graslanden en op open, kruidenrijke plekken in bossen. Als waardplant worden verschillende zuring-soorten gebruikt, o.a. Rumex acetosa (veldzuring). De soort heeft één generatie per jaar. De Balkanvuurvlinder lijkt sterk op de rode vuurvlinder (L. hippothoe), maar de soorten komen niet in dezelfde gebieden voor (de Balkanvuurvlinder was vroeger een ondersoort van de rode vuurvlinder).

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Lycaena hippothoe
Lycaena dispar
Lycaena thetis

Verspreiding:
Komt in de Balkan voor vanaf Kroatië tot in Bulgarije en N- en M-Griekenland. Vliegt van 900-2000m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
L. candens 7

%LABEL% (%SOURCE%)