Lycaena ottomanus

(Lefèbvre, 1830)

Griekse vuurvlinder

Beschrijving:
De Griekse vuurvlinder wordt zowel bij droge als vochtige, grazige vegetaties waargenomen (bijvoorbeeld op natte plekken in dalen), bij lage struikvegetaties, bij maquis en op open plekken in bossen. Op de meeste plekken worden vooral mannetjes waargenomen, de vrouwtjes leven blijkbaar meer verborgen en zijn moeilijk te vinden. De mannetjes vliegen laag bij de grond en vluchten vaak in bomen als ze verstoord worden. Als waardplant worden Rumex -soorten gebruikt, onder andere Rumex acetosella (schapenzuring). De soort heeft twee generaties per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Lycaena virgaureae
Lycaena dispar
Lycaena thetis

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor vanaf Bosnië-Hercegovina en ZW-Joegoslavië tot in Bulgarije en Griekenland (inclusief enkele eilanden). Soort is in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied zeer zeldzaam. Vliegt vanaf zeeniveau tot 1600m; wordt meestal beneden de 1000m waargenomen.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen. Komt alleen in Europa voor.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
L. ottomanus 7

%LABEL% (%SOURCE%)