Lycaena phlaeas

(Linnaeus, 1761)

Kleine vuurvlinder

Beschrijving:
De kleine vuurvlinder is een algemene en wijdverbreide vlindersoort. Op vrijwel alle soorten graslanden en heiden kan deze vlinder worden aangetroffen, ook langs wegbermen en kanaalranden. De eitjes worden afgezet op allerlei zuring-soorten, voornamelijk Rumex acetosa (veldzuring) en R. acetosella (schapenzuring). Waar zuring ontbreekt, wordt ook op Polygonum aviculare (varkensgras) afgezet. De rups overwintert. De vlinders bezoeken vaak bloemen. Het mannetje verdedigt een territorium rondom uitstekende grassprieten of kruiden. Hij voert daarbij felle vliegaanvallen uit tegen andere mannetjes, maar ook tegen andere vlindersoorten. In het noorden van zijn verspreidingsgebied vliegt de kleine vuurvlinder in twee generaties, in het zuiden kunnen het er drie tot vier zijn.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Duin en strand
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Lycaena helle

Verspreiding:
Heel Europa ten zuiden van de poolcirkel. In de bergen tot 2400m hoogte.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In de Benelux niet bedreigd.

Trend en mate van voorkomen per land:
L. phlaeas 7

%LABEL% (%SOURCE%)