Colias caucasica

Staudinger, 1871

Balkanbremvlinder

Beschrijving:
De Balkanbremvlinder komt boven de 1700m voor op open, rotsachtige hellingen met een lage vegetatie; op geringe hoogte vliegen de vlinders ook op open plekken in bossen. De rupsen voeden zich met de bladeren van Chamaecytisus hirsutus en C. eriocarpus (bremachtige planten). In de leefgebieden komen de waardplanten vaak talrijk voor. De Balkanbremvlinder heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Naaldbos

Sterk gelijkende soorten:
Colias myrmidone
Colias aurorina
Colias hecla

Verspreiding:
Komt lokaal in de Balkan voor: in berggebieden in ZW-Joegoslavië, Macedonië, ZO-Bulgarije en N-Griekenland. Vliegt van 1200-2150m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. caucasica 7

%LABEL% (%SOURCE%)