Colias myrmidone

(Esper, 1780)

Bremvlinder

Beschrijving:
De bremvlinder komt voor op droge, warme graslanden. Er zijn altijd veel waardplanten aanwezig, de hoeveelheid struiken kan variëren. De eitjes worden afgezet op de brem Cytisus ratisbonensis . De rupsen overwinteren in de strooisellaag. De bremvlinder vliegt met twee tot drie generaties per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Colias chrysotheme
Colias croceus
Colias aurorina
Colias caucasica

Verspreiding:
Een zeer lokaal en schaars voorkomende, oostelijke soort. Z-Litouwen, Polen, ZO-Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. In het stroomgebied van de Donau.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
Niet in de Benelux. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen liggen in Zuidoost-Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. myrmidone 7

%LABEL% (%SOURCE%)