Colotis evagore

(Klug, 1829)

Vals oranjetipje

Beschrijving:
Het vals oranjetipje komt in de buurt van de kust voor op braakliggende grond, bij droge, bloemrijke vegetaties en op stenige hellingen. Er zijn per jaar meerdere, in elkaar overlopende generaties zodat de vlinders vanaf het voorjaar tot in de herfst te zien zijn. In de zomer en nazomer zijn ze talrijker dan in het voorjaar en worden ze soms buiten de kustzone waargenomen. De rupsen leven van de bladeren van Capparis spinosa . De soort brengt als pop de winter door.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Het vals oranjetipje komt in Europa alleen in de kustzones van ZO-Spanje voor (vanaf Cadiz tot aan Valencia).

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. evagore 7

%LABEL% (%SOURCE%)