Anthocharis damone

Boisduval, 1836

Oostelijk oranjetipje

Beschrijving:
Het oostelijk oranjetipje is een soort van open, grazige struweelvegetaties (zeer open maquis) en wordt vaak op steile rotsachtige, op het zuiden gerichte, kalkstenen hellingen gevonden. Op Sicilië vliegen de vlinders vooral bij de eeuwenoude lavavelden. De mannetjes kunnen zeer snel vliegen. Het vrouwtje legt de eieren op de bloemen van Isatis -soorten, voornamelijk op Isatis tinctoria (wede), waarvan de rupsen de bloemen en rijpende zaden eten. De verpopping vindt op verdroogde plantenstengels plaats. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Anthocharis cardamines
Anthocharis euphenoides
Anthocharis gruneri

Verspreiding:
Komt voor in Z-Italië, O-Sicilië, Macedonië, het Griekse vastenland en op Corfu. Vliegt van 350-1300m.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door het zeer beperkte voorkomen en achteruitgang van 15 tot 20 % in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. damone 7

%LABEL% (%SOURCE%)