Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)

Koningspage

Beschrijving:
De koningspage is een grote opvallende vlinder die door zijn zeilende manier van vliegen veel indruk maakt. Hij komt voor op warme en droge plaatsen met struweel en ruigte. Mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar bij heuveltoppen. Ze bezoeken regelmatig distels en andere nectarhoudende bloemen om er te zuigen. De eitjes worden afgezet op de bladeren van kleine exemplaren van Prunus spinosa (sleedoorn) en andere Prunus soorten. De rupsen voeden zich van de bladeren. Ze verpoppen als gordelpop in de waardplant. Afhankelijk van ligging en hoogte van het vliegterrein kunnen één tot drie generaties voorkomen.

Leefgebied:
Bomenlanen en heggen
Droog kalkgrasland en steppe
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Papilio machaon
Papilio hospiton
Papilio alexanor

Verspreiding:
Wijdverbreid in heel Europa behalve Ierland, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en Estland. Vliegt van zeeniveau tot 1500m. De in Spanje en Z-Frankrijk voorkomende ondersoort feisthameli wordt soms als aparte soort gezien.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland een zwerver, in Vlaanderen dwaalgast. In Wallonië komt deze vlinder in het zuiden wel voor, maar is verder onvoldoende gekend.

Trend en mate van voorkomen per land:
I. podalirius 7

%LABEL% (%SOURCE%)