Archon apollinus

(Herbst, 1798)

Pijpbloemapollo

Beschrijving:
De pijpbloemapollo is in het vroege voorjaar te vinden op warme, beschutte plekken in graslanden, in olijfboomgaarden en wijngaarden, langs rotsachtige hellingen met struiken of in open bos. Ook op vochtige plekken, zoals langs beken, zijn de vlinders aangetroffen. Als waardplant worden verschillende Aristolochia -soorten gebruikt, zoals A. clematitis (pijpbloem) en A. bodamae (op Samos en Lesbos). In tegenstelling tot andere Papilionidae zitten de rupsen niet zichtbaar op hun waardplant, maar leven ze verborgen in een samengesponnen blad. De pijpbloemapollo heeft één generatie per jaar en overwintert in de grond als pop. De soort is vooral achteruitgegaan door intensivering van de landbouw (o.a. pesticidengebruik en vergroting van het landbouwareaal).

Leefgebied:
Heide en struweel
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Komt in N-Griekenland in de omgeving van Thessalonika voor en op enkele Griekse eilanden. Vliegt van 0-1100m.

Vliegtijd:
maart, april.

Status Europa:
Bedreigd in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en een beperkt voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. apollinus 7

%LABEL% (%SOURCE%)