Zerynthia polyxena

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Zuidelijke pijpbloemvlinder

Beschrijving:
De rupsen van de zuidelijke pijpbloemvlinder leven van verschillende pijpbloemsoorten zoals Aristolochia clematitis , A. rotunda , A. pallida en A. pistolochia . Omdat deze waardplanten in verschillende milieu's groeien en de vlinder in de verschillende regio's andere waardplanten gebruikt, kan men deze voorjaarssoort in allerlei biotopen tegenkomen. In het westelijk deel van het verspreidingsgebied vliegen ze bij moerassige open plekken langs beken waar de waardplant A. rotunda veel groeit. In de bergen zijn de vlinders te vinden bij droge, zonnige, rotsachtige plekken met A. pallida en A. pistolochia als waardplant. In Oostenrijk komt de soort voor op zonnige hellingen met wijngaarden, waar de waardplant A. clematitis als onkruid groeit. Ook in Griekenland komt de zuidelijke pijpbloemvlinder zowel in natte terreinen als op droge hellingen met verschillende pijpbloemsoorten voor. De eieren worden afzonderlijk of in kleine groepjes op de onderkant van de bladeren afgezet en ook de rupsen zitten meestal op de onderkant van het blad. Ze hebben een opvallend uiterlijk: op elk segment zitten zes oranje uitsteeksels die aan de top een zwart haarbosteltje dragen, het lijf is verder beige met zwarte punten. De zuidelijke pijpbloemvlinder heeft één generatie per jaar en overwintert als pop.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Zerynthia rumina
Zerynthia cerisy
Zerynthia cretica

Verspreiding:
De zuidelijke pijpbloemvlinder komt voor in ZO-Frankrijk (vanaf de Hérault en verder oostwaarts, talrijk in de Camargue), in Italië (inclusief Sicilië) en in grote delen van ZO-Europa (vanaf O-Oostenrijk tot in Griekenland en Roemenië). Vliegt van 0-1700m, maar gewoonlijk beneden 900m.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
Z. polyxena 7

%LABEL% (%SOURCE%)