Borbo borbonica

(Boisduval, 1833)

Borbodikkopje

Beschrijving:
Borbodikkopjes zijn vooral vlak bij de kust te vinden op warme, droge plekken begroeid met struiken. Het zijn goede vliegers, die soms trekgedrag vertonen. De rupsen voeden zich met verschillende soorten grassen. Uit N-Afrika zijn Leersia hexandra en Sorghum alepense als waardplant bekend. Het is onduidelijk hoeveel generaties de soort per jaar heeft, mogelijk is er maar één generatie.

Leefgebied:
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Gegenes pumilio
Gegenes nostrodamus

Verspreiding:
Het Borbodikkopje is in Europa zeer lokaal in Spanje waargenomen bij Gibraltar en bij de monding van de Ebro. Deze zwervende soort kan in Spanje ook op andere plekken langs de Middellandse Zeekust 'opduiken'. Vliegt op geringe hoogte in kuststreken.

Vliegtijd:
augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. borbonica 7

%LABEL% (%SOURCE%)