Muschampia tessellum

(HÜbner, 1803)

Groot brandkruiddikkopje

Beschrijving:
Het groot brandkruiddikkopje is in verschillende typen grazige vegetaties te vinden: zowel op kalkrijke als niet-kalkhoudende bodem en zowel op droge als vochtige plekken. De leefgebieden zijn meestal zeer bloemrijk. De vlinders hebben een snelle vlucht en vliegen vaak op één of anderhalve meter boven de grond. De rupsen voeden zich met Phlomis tuberosa en P. samia (brandkruidsoorten). Ze leven verborgen in een gedeeltelijk samengesponnen blad. Het groot brandkruiddikkopje heeft één of twee generaties per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Muschampia proto
Muschampia cribrellum
Pyrgus carthami
Pyrgus cinarae

Verspreiding:
Komt lokaal in de Z-Balkan voor: in Macedonië, Bulgarije, ZO-Roemenië en NW-Griekenland (en op het Griekse eiland Symi). Vliegt tot 1100m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. tessellum 7

%LABEL% (%SOURCE%)