Muschampia proto

(Ochsenheimer, 1808)

Klein brandkruiddikkopje

Beschrijving:
Het klein brandkruiddikkopje is te vinden in droge, bloemrijke graslanden, bij open struweelvegetaties en in rotsachtige terreinen met schaarse vegetatie. Als waardplant worden verschillende Phlomis -soorten (brandkruid) gebruikt, zoals P. fructicosa , P. lychnitis en P. herba-venti , die in de leefgebieden talrijk kunnen voorkomen. Ook Marrubium (malrove) wordt mogelijk als waardplant gebruikt. De vlinders zijn vanaf het voorjaar tot in het najaar te zien, maar waarschijnlijk is er toch maar één generatie per jaar en wordt de lange vliegtijd veroorzaakt door het verspreid uitkomen van de poppen. Het klein brandkruiddikkopje overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Muschampia tessellum
Muschampia cribrellum
Pyrgus carthami
Pyrgus cinarae

Verspreiding:
Komt in Z-Europa voor: in Z-Portugal, Spanje (uitgezonderd noordwesten), Franse ZO-kust en Drôme, M-Italië (Gargano), Calabrië en N-Sicilië, Kroatië, Joegoslavië, Macedonië en Griekenland (inclusief de eilanden Kythira, Karpathos en Symi). Vliegt vanaf zeeniveau tot 1800m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. proto 7

%LABEL% (%SOURCE%)