Carcharodus floccifera

(Zeller, 1847)

Pluimdikkopje

Beschrijving:
Pluimdikkopjes komen zowel op droge als vochtige tot natte, bloemrijke graslanden voor, langs bosranden en bij struikvegetaties. De mannetjes zijn zeer territoriaal en verdedigen vanaf een uitkijkpost (meestal een hogere plant) fanatiek hun gebied. Het vrouwtje legt de eitjes één voor één op de bladeren van Stachys -soorten, vaak op S. officinalis (betonie), maar bijvoorbeeld ook op S. recta (bergandoorn), S. sylvatica (bosandoorn), S. alpina en S. palustris (moerasandoorn). Ook Marrubium -soorten (malrove) worden als waardplant genoemd. De jonge rups leeft in een omgekruld blad, wat oudere rupsen spinnen twee boven elkaar groeiende bladeren aan elkaar. Overdag zitten ze veilig verborgen in hun schuilplaats en 's nachts eten ze van de bladeren. Ook de verpopping vindt tussen samengesponnen bladeren plaats. De soort heeft, afhankelijk van de locatie, één of twee generaties per jaar en kan als rups of als pop overwinteren.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Carcharodus alceae
Carcharodus orientalis
Carcharodus baeticus

Verspreiding:
Komt verspreid in grote delen van Europa voor: Iberisch schiereiland (niet in het zuidoosten), lokaal in M- en Z-Frankrijk, in Italië (uitgezonderd de Po-vlakte), vanaf de Franse Alpen tot in Z-Polen, in de Baltische staten en in de meeste Balkanlanden (tot M-Griekenland). Vliegt tot 2000m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. floccifera 7

%LABEL% (%SOURCE%)