Hipparchia fatua

(Freyer, 1844)

Donkere heivlinder

Beschrijving:
De donkere heivlinder kan worden gevonden bij dichte struikvegetaties, op rotsachtige hellingen, bij droge grazige vegetaties, in open bos en in (olijf)boomgaarden. In de meeste leefgebieden komen bomen voor. De soort komt in uiterlijk en biotoopkeuze grotendeels overeen met de kleine heivlinder (H. statilinus). De vlinders zitten vaak op de grond of op boomstammen, en bezoeken zelden of nooit bloemen. Als waardplant worden grassoorten gebruikt. De soort vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Gemengd bos
Naaldbos
Puinhellingen
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Hipparchia statilinus

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor: Z-Bosnië-Hercegovina, ZW-Joegoslavië, Macedonië, Z- en O-Bulgarije en in grote delen van Griekenland (inclusief veel Griekse eilanden). Vliegt tot 1500m; meestal beneden de 600m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
H. fatua 7

%LABEL% (%SOURCE%)