Erebia sthennyo

Graslin, 1850

Pyreneeëndauwerebia

Beschrijving:
De Pyreneeëndauwerebia lijkt sterk op de gewone dauwerebia, maar de twee soorten komen - voor zover bekend - niet op dezelfde plekken voor. De Pyreneeëndauwerebia is vooral te vinden op steile, rotsachtige hellingen met stukken grazige vegetatie. De rupsen voeden zich met verschillende Poa -soorten (beemdgras) en Festuca -soorten (zwenkgras). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Steile rotsen - binnenland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Erebia pandrose

Verspreiding:
Komt alleen in het centrale deel van de Spaanse en Franse Pyreneeën voor. Vliegt van 1800-2700m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. sthennyo 7

%LABEL% (%SOURCE%)