Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Bruin zandoogje

Beschrijving:
Het bruin zandoogje is een algemene soort van veel verschillende soorten graslanden, zowel natuurlijke graslanden als ook niet al te intensief gebruikte landbouwgronden. De vlinders zijn meestal zeer actief en vallen daardoor op. Het vrouwtje plakt de eitjes aan de sprieten van veel verschillende grassoorten, onder andere Festuca (zwenkgras), Brachypodium (kortsteel), Dactylis (kropaar), Cynosurus (kamgras) en Bromus (dravik) soorten. Soms laat ze de eitjes ook gewoon vallen. De rups overwintert halfvolgroeid in de strooisellaag. Ook de verpopping vindt diep in de strooisellaag plaats. Het bruin zandoogje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Maniola nurag
Hyponephele lycaon
Hyponephele lupinus
Pyronia tithonus

Verspreiding:
Komt voor in heel Europa tot 63°NB. Ontbreekt in Midden- en N-Scandinavië. Vliegt van zeeniveau tot 1700m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In de Benelux niet bedreigd.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. jurtina 7

%LABEL% (%SOURCE%)