Coenonympha leander

(Esper, 1784)

Turks hooibeestje

Beschrijving:
Het Turks hooibeestje is te vinden in graslanden, langs bosranden en op open plekken in bossen. De soort komt zowel bij droge als enigszins vochtige, grazige vegetaties voor. De vlinders hebben een vrij trage vlucht. Net als de andere soorten hooibeestjes houdt het Turks hooibeestje altijd de vleugels gesloten als hij stil zit. Als waardplant worden o.a. Festuca ovina (genaald schapengras) en Brachypodium sylvaticum (boskortsteel) gebruikt. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Gemengd bos
Matig voedselrijk grasland
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Coenonympha glycerion

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor: Z-Joegoslavië, Macedonië, Albanië, Roemenië (Z-Karpaten), Bulgarije en in N-Griekenland. Vliegt van 350-1900m, vaak boven de 900m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. leander 7

%LABEL% (%SOURCE%)