Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1787)

Goudooghooibeestje

Beschrijving:
Het goudooghooibeestje is een van de zeldzaamste vlinders van Europa en gaat tevens razendsnel achteruit. Een ontmoeting met deze vlinder is daarom een bijzondere gebeurtenis. Dit hooibeestje vliegt op laag gelegen grazige moerassen en rietmoerassen, die meestal in de beschutting van bossen liggen. Het is er dan ook warm en benauwd. De vliegterreinen zijn door opslag van struweel en bomen vaak flink verruigd. De vlinders vliegen uitermate traag en migreren zelden weg naar andere vliegterreinen. De eitjes worden een voor een afgezet op de bladeren van verschillende grassoorten, onder andere Poa (beemdgras), Lolium (raaigras), Deschampsia (smele) en Molinia caerulea (pijpenstrootje). De rupsen overwinteren halfvolgroeid in de strooisellaag. Ook de verpopping vindt in de strooisellaag plaats. Het goudooghooibeestje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Hoogveen
Spreihoogveen
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Aphantopus hyperantus
Lopinga achine
Coenonympha hero

Verspreiding:
Uiterst plaatselijk in van elkaar geïsoleerde populaties. In Frankrijk in de Pyrenees-Atlantiques, Les Landes, Gironde tot Charente-Maritimes en Charente, Sarthe, Seine-et-Marne, Savoie en Isère. Rijndal en Ticino in Zwitserland. In Italië in Varese, Treviso, Friuli-Venezia-Giulia. Slovenië, Oostenrijk, Liechtenstein, Polen, Hongarije. Vliegt van zeeniveau tot 500m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Ernstig bedreigd in Europa door achteruitgang van meer dan 80% in de laatste 25 jaar en het beperkte voorkomen.

Status Benelux:
In Wallonië mogelijk dwaalgast, verder niet in de Benelux. Slechts enkele vliegterreinen in Frankrijk.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. oedippus 7

%LABEL% (%SOURCE%)