Euphydryas iduna

(Dalman, 1816)

Geelbonte parelmoervlinder

Beschrijving:
Deze fraaie parelmoervlinder komt in Lapland op geringe hoogte (vanaf 300m) voor in bloemrijke, open moerasgebieden en bij natte hellingen met verspreide berken, boven de 500m vliegt de soort op drogere, rotsachtige plekken. Vergeleken met de andere parelmoervlinders die in Lapland voorkomen is de geelbonte parelmoervlinder opvallend kleurrijk. Het is een van de eerste soorten die in deze streek vliegt; de vlinders verschijnen vrijwel meteen na het smelten van de sneeuw. Ze hebben een snelle, zigzaggende vlucht laag boven de vegetatie. Het vrouwtje zet de eieren in kleine groepjes af op Plantago (weegbree), Veronica alpina , V. fruticans en Vaccinium (bosbes). De rupsen leven gezamenlijk in een spinselnest en overwinteren.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Hoogveen
Sclerofiele struikvegetatie
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
De soort komt in Noorwegen en Zweden vanaf de poolcirkel tot aan de Noordelijke IJszee voor en in Finland in het grensgebied met Noorwegen. Vliegt tussen 300 en 700m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. iduna 7

%LABEL% (%SOURCE%)