Brenthis hecate

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Dubbelstipparelmoervlinder

Beschrijving:
De dubbelstipparelmoervlinder kan worden gevonden in bloemrijke graslanden, vaak in graslanden die in de beschutting van bosranden liggen of in graslanden met verspreide struiken. De belangrijkste waardplant is Filipendula ulmaria (moerasspirea); voor Spanje worden Dorycnium -soorten als waardplant genoemd (vlinderbloemige). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als ei of rups.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Brenthis ino
Brenthis daphne

Verspreiding:
Komt in grote delen van Europa voor: in berggebieden in ZO-, M- en N-Spanje, in Z-Frankrijk (vanaf de Pyreneeën tot in de Dordogne en oostelijk tot in de Alpen), in N-Italië en in ZO-Europa vanaf Oostenrijk en Slowakije tot in M-Griekenland en Roemenië. Vliegt tot 1700m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. hecate 7

%LABEL% (%SOURCE%)