Polyommatus iphigenia

(Herrich-Schäffer, 1847)

Turks witstreepblauwtje

Beschrijving:
Het leefgebied van het Turks witstreepblauwtje bestaat uit droge, open, kalkrijke plaatsen met een lage vegetatie; soms planten de vlinders zich ook voort op open plekken tussen struweel of in bossen. De vrouwtjes verlaten de leefgebieden zelden; de mannetjes zwerven wel meer rond, bijvoorbeeld op zoek naar plekken met vochtige grond. Als waardplant wordt Onobrychis alba gebruikt (een esparcette-soort). Met name overbegrazing door geiten vormt een bedreiging voor de bestaande populaties; alleen waardplanten die tussen stekelige planten groeien ontsnappen aan de begrazing. Het Turks witstreepblauwtje heeft één generatie per jaar en overwintert als kleine rups onderaan stenen. De rupsen worden door mieren bezocht.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus dolus
Polyommatus damon

Verspreiding:
Komt in Z-Griekenland op de berg Chelmos en omgeving voor. Vliegt meestal tussen 1100-1700m, maar wordt soms ook lager waargenomen (tot 500m).

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. iphigenia 7

%LABEL% (%SOURCE%)