Polyommatus dolus

(HÜbner, 1823)

Frans vachtblauwtje

Beschrijving:
Het westelijk vachtblauwtje is te vinden bij droge, bloemrijke, grazige vegetaties met struweel, op ruderale terreinen en op open plekken in loof- of naaldbos. De eieren worden op de bloemen van de waardplant Onobrychis viciifolia (esparcette) gelegd, mogelijk worden ook Medicago -soorten (rupsklaver) als waardplant gebruikt. De soort overwintert als jonge rups. De rupsen worden door mieren bezocht.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus daphnis
Polyommatus damon
Aricia nicias
Plebeius glandon

Verspreiding:
Komt lokaal in N-Spanje voor (vanaf Huesca tot aan Santander-Burgos), in ZO-Frankrijk (vanaf de Hérault en Cevennen tot aan de Zee-Alpen) en in NW-Italië in de Zee-Alpen. Vliegt van 600-1800m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. dolus 7

%LABEL% (%SOURCE%)