Polyommatus virgilia

(OberthÜr, 1910)

Italiaans zilverblauwtje

Beschrijving:
Het italiaans vachtblauwtje werd vroeger als een ondersoort van het westelijk vachtblauwtje (P. dolus) gezien. De levenswijze van beide soorten komt daarom grotendeels overeen. De vlinders zijn te vinden bij bloemrijke grazige vegetaties, op ruderale terreinen en langs landbouwgronden, waar de vrouwtjes de eitjes afzetten op Onobrychis viciifolia (esparcette). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Struweel en grasland
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus dolus
Polyommatus damon

Verspreiding:
Komt lokaal in Italië voor vanaf Bologna tot in N-Calabrië. Vliegt van 600-1100m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. virgilia 7

%LABEL% (%SOURCE%)