Polyommatus humedasae

Toso and Balletto, 1976

Aosta-esparcetteblauwtje

Beschrijving:
Dit zeldzame blauwtje komt voor op droge, warme, rotsachtige hellingen die begroeid zijn met een afwisseling van struikgroepen en stukken grazige vegetatie. De vegetatie is soortenrijk en bevat veel bloeiende nectarplanten. Het vrouwtje legt de eieren op de bloemen van Onobrychis montana en O. viciifolia (esparcette). De rupsen eten van de bloemen en overwinteren als ze nog klein zijn. Na de overwintering worden ze door mieren bezocht.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus admetus
Polyommatus fabressei
Polyommatus aroaniensis

Verspreiding:
Het Aosta-esparcetteblauwtje komt alleen in de Italiaanse Alpen in het Aosta-dal voor. In totaal komen er hooguit vijf populaties voor. Vliegt meestal tussen 800-1000m, op sommige plekken tot 1600m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Bedreigd in Europa door het zeer beperkte voorkomen. Soort komt alleen in Europa voor.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. humedasae 7

%LABEL% (%SOURCE%)