Polyommatus albicans

(Herrich-Schäffer, 1851)

Kwartsblauwtje

Beschrijving:
Het kwartsblauwtje kan worden aangetroffen op droge, kalkrijke, rotsachtige plaatsen met een grazige vegetatie en bij open, droog struweel. Belangrijkste waardplant is Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver), mogelijk wordt ook H. multisiliquosa gebruikt. Het vrouwtje legt de eieren op de bladeren. De rupsen worden vaak samen met mieren gevonden. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus coridon
Polyommatus caelestissima
Polyommatus philippi
Polyommatus hispana

Verspreiding:
Komt in grote delen van Spanje voor, ontbreekt in het noordoosten, langs de noord- en oostkust en in regio's grenzend aan Portugal. Vliegt van 400-2000m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. albicans 7

%LABEL% (%SOURCE%)