Polyommatus philippi

Brown and Coutsis, 1978

Macedonisch bleek blauwtje

Beschrijving:
Het Macedonisch bleek blauwtje lijkt sterk op het bleek blauwtje (P. coridon). De soort komt in bloemrijke graslanden voor en bij grazige vegetaties tussen struweel. De bodem is altijd kalkrijk. De rupsen voeden zich met Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver) en worden vaak samen met mieren gevonden. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als jonge rups.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus coridon
Polyommatus caelestissima
Polyommatus hispana
Polyommatus albicans

Verspreiding:
Vliegt tussen 600-1900m in NO-Griekenland.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. philippi 7

%LABEL% (%SOURCE%)