Polyommatus coridon

(Poda, 1761)

Bleek blauwtje

Beschrijving:
Het bleek blauwtje komt voor op droge bloemrijke plaatsen met korte vegetatie op kalkbodems. Vaak liggen de vliegplaatsen in de beschutting van struwelen. Op sommige locaties kunnen de populaties bijzonder groot zijn. Dat valt vooral op als de vlinders in de late namiddag slaapgroepen vormen. Er zitten dan honderden vlinders met hun hoofd naar beneden in de vegetatie. Hun lichte vleugelonderkant zie je glanzen in de avondzon. De enige waardplant van het bleek blauwtje is Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver). De eitjes worden op de bladeren afgezet. Als ei wordt tevens overwintert. De rups wordt bezocht door mieren van de geslachten Myrmica , Lasius , Formica , Plagiolepis , Tetramorium en Tapinoma . De verpopping gebeurt in de strooisellaag. Het bleek blauwtje vliegt gewoonlijk in één generatie. Er komen, met name in Spanje, veel verschillende lokale en regionale vormen en ondersoorten voor. Alle vragen rondom de taxonomische status van dit blauwtje en verwante soorten zijn dan ook nog niet beantwoord.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus caelestissima
Polyommatus philippi
Polyommatus hispana
Polyommatus albicans

Verspreiding:
Komt voor in Centraal-Europa. Ontbreekt in Ierland, Schotland, Scandinavië, Nederland, Iberisch schiereiland behalve de noordelijke provincies, op de mediterrane eilanden behalve Corsica en Sardinië en in grote delen van Italië. Vliegt van 100 tot 2000m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland zwerver, in Vlaanderen dwaalgast, in Wallonië kwetsbaar. Lokaal op kalkgraslanden in Ardennen en Eifel.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. coridon 7

%LABEL% (%SOURCE%)