Polyommatus daphnis

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Getand blauwtje

Beschrijving:
Het getand blauwtje is een lokaal voorkomende soort van schrale ruigten en graslanden, die vaak bij bossen liggen. Meestal vliegt de soort in lage aantallen. Het vrouwtje met de getande achtervleugelrand is onmiskenbaar. De eitjes worden afgezet op Hippocrepis (paardenhoefklaver) en Coronilla (kroonkruid). Het vrouwtje heeft hierbij een voorkeur voor planten die in de schaduw van het bos of van rotsen staan. De rups wordt bezocht door mieren, onder andere Lasius , Formica en Tapinoma soorten. De overwintering gebeurt als ei of als kleine rups. Voor de verpopping wordt een plekje in de strooisellaag opgezocht. Het getand blauwtje vliegt in één generatie.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus dolus

Verspreiding:
Komt lokaal voor in enkele van elkaar geïsoleerde gebieden in ZW-Europa en is algemener in ZO-Europa vanaf Z-Polen tot in de Balkan en Griekenland. Lokaal in NO-Spanje tot Madrid, Z-Frankrijk, Wallis in Zwitserland, Centraal-Italië, Sicilië, Duitse middengebergten. Vliegt van 200 tot 1800m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Niet in de Benelux, zeer lokaal in Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. daphnis 7

%LABEL% (%SOURCE%)