Polyommatus eroides

(Frivaldszky, 1835)

Bremblauwtje

Beschrijving:
Het bremblauwtje komt voor in droge graslanden (op zandgrond, kalkrijke grond en op rotsachtige ondergrond) en langs bosranden. De mannetjes zijn vaak talrijk op vochtige grond te vinden, waar ze vocht en opgeloste mineralen opzuigen. Als waardplant worden Oxytropis - en Astragalus -soorten (hokjespeul) gebruikt, mogelijk ook Genista depressa (heidebrem-soort). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus eros
Aricia anteros

Verspreiding:
Komt in verschillende oost-europese landen voor, meestal zeer zeldzaam, algemener in Bulgarije: vliegt in NO-Polen en Slowakije en in de Balkan vanaf Joegoslavië tot in ZO-Bulgarije en N-Griekenland. Vliegt tot 2100m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Ernstig bedreigd in Europa door achteruitgang van 50 tot 80% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. eroides 7

%LABEL% (%SOURCE%)