Polyommatus golgus

(HÜbner, 1813)

Nevadaturkooisblauwtje

Beschrijving:
Het Nevadaturkooisblauwtje vliegt in de Sierra Nevada op open plekken in laag jeneverbesstruweel en bij grazige vegetaties die tussen zure leisteenrotsen en schist groeien. In de Sierra de la Sagra komen de vlinders op open, droge kalkstenen hellingen voor die begroeid zijn met een lage vegetatie. De soort leeft met name in de Sierra Nevada onder extreme klimaatomstandigheden: de bodem is negen maanden per jaar met sneeuw bedekt. Eén van de planten die onder deze omstandigheden groeit is de waardplant Anthyllis vulneraria arundana (een ondersoort van wondklaver). Het vrouwtje legt de eitjes één voor één op de bovenkant van de bladeren van de waardplant. De rupsen overwinteren en verpoppen in juni in de grond. De oudere rupsstadia worden vaak samen met mieren gevonden.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus thersites
Polyommatus dorylas
Polyommatus nivescens

Verspreiding:
De soort komt alleen in Z-Spanje in de Sierra Nevada (2500-3000m) en in de Sierra de la Sagra (1900-2350m) voor. De ondersoort die in de S. de la Sagra vliegt wordt door sommigen als een aparte soort gezien (P. sagratrox ).

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. golgus 7

%LABEL% (%SOURCE%)