Pseudophilotes baton

(Bergsträsser, 1779)

Klein tijmblauwtje

Beschrijving:
Het klein tijmblauwtje is een vlinder van droge grazige en bloemrijke plaatsen. Ze hebben een voorkeur voor warme plekken en bezoeken graag bloemen. De vrouwtjes zetten de eitjes af op de bloemen en bladstelen van verschillende soorten tijm (Thymus spp.), steentijm (Satureja spp.), lavendel (Lavandula spp.) en munt (Mentha spp.). De rupsen eten de bloemen en de ontwikkelende zaden. Ze worden bezocht door mieren. De overwintering vindt plaats als rups of als pop. Er worden twee generaties per jaar voortgebracht.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Pseudophilotes vicrama
Pseudophilotes bavius

Verspreiding:
Komt voor op het Iberisch schiereiland, Frankrijk, Z- en Midden-Duitsland, Z-Finland, Zwitserland, Tsjechië, W-Oostenrijk, Italië en het noorden van de Balkan. Vliegt van zeeniveau tot 2000m hoogte.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Verdwenen uit Wallonië. Enkele vliegterreinen in Noord-Frankrijk, het Rijn- en Moezeldal en de Eifel.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. baton 7

%LABEL% (%SOURCE%)