Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Pruimenpage

Beschrijving:
De pruimenpage komt voor bij sleedoornstruweel. Dit kan in een matig droog bos staan, in een heg of houtwal of ook een solitair groepje sleedoornstruwelen zijn. Ze hebben nectar nodig en willen er daarom graag wat braamstuweel bij. De eitjes worden voornamelijk op sleedoorn (Prunus spinosa) afgezet. De vrouwtje kiest daarbij voor twijgen die in het volgende jaar zullen bloeien. De jonge rups overwintert nog in de eischaal. In de lente komt ze naar buiten en doet zich dan tegoed aan de knoppen en de bloesem van de waardplant. Ze verpopt als gordelpop aan een takje. De pop lijkt op vogelpoep en voorkomt zo predatie. De pruimenpage vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Bomenlanen en heggen
Gemengd bos
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Satyrium w-album
Satyrium spini

Verspreiding:
De pruimenpage komt voor van het uiterste zuiden van Finland en Zweden tot N-Italië en de Balkan behalve de mediterrane kustregionen. In Midden-Engeland plaatselijke populaties. In Frankrijk in de zuidoostelijke helft tot de oostelijke Pyreneeën. Vliegt van 200 tot 750m hoogte.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland onregelmatige standvlinder, in Wallonië kwetsbaar. Lokaal in Ardennen en Eifel, op slechts enkele vliegplaatsen.

Trend en mate van voorkomen per land:
S. pruni 7

%LABEL% (%SOURCE%)