Euchloe insularis

(Staudinger, 1861)

Corsicaans marmerwitje

Beschrijving:
Het Corsicaans marmerwitje is een soort van droge, grazige vegetaties en van droog struweel. Als waardplanten worden o.a. Iberis pennata , Sinapis -soorten (mosterd) en Hirschfeldia incana gebruikt. Er zijn twee generaties per jaar (vroege voorjaar en einde voorjaar). De tweede generatie is echter partieel, zodat de vlinders in mei-juni nog maar in lage aantallen te zien zijn.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Euchloe simplonia
Euchloe ausonia
Euchloe tagis
Euchloe crameri

Verspreiding:
De soort komt alleen op Corsica en Sardiniƫ voor en vliegt daar vanaf zeeniveau tot 1300m. Het is het enige marmerwitje dat op deze eilanden voorkomt. Is op Corsica relatief zeldzaam en komt op Sardiniƫ talrijker voor, met name langs de kust en op geringe hoogte.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. insularis 7

%LABEL% (%SOURCE%)