Euchloe belemia

(Esper, 1800)

Gestreept marmerwitje

Beschrijving:
Het gestreept marmerwitje vliegt op droge, bloemrijke plekken, tussen struweelgroepen, op ruderale terreinen en op verlaten landbouwgrond. De vlinders komen lokaal voor, maar kunnen op de vliegterreinen wel talrijk aanwezig zijn. Ze vliegen snel en laag bij de grond. De rupsen eten de rijpende zaden van verschillende kruisbloemigen zoals Iberis hispanica , I. amara (bittere scheefbloem), Biscutella auriculata en Sisymbrium (raket). De soort vliegt in het voorjaar in twee generaties en overwintert als pop.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Het gestreept marmerwitje komt voor in Portugal en Z- en M-Spanje, met geïsoleerde populaties tot in het noordwesten (Burgos, Galiza). Vliegt tussen 0-1000m, soms tot 1350m.

Vliegtijd:
februari, maart, april, mei.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. belemia 7

%LABEL% (%SOURCE%)