Parnassius phoebus

(Fabricius, 1793)

Kleine apollovlinder

Beschrijving:
De kleine apollovlinder vliegt in de bergen vooral op vochtige plaatsen, zoals langs beekjes en bij plekken die tijdelijk overstromen. Dit zijn de groeiplaatsen van de belangrijkste waardplant Saxifraga aizoides . De kleine apollovlinders die in het zuidwesten van de Alpen voorkomen (Mercantour) gebruiken een andere waardplant: Sedum roseum . Het vrouwtje legt de eitjes op de waardplant, maar ook vaak in de buurt er van. De zeer jonge rups overwintert in het ei of er buiten. De volgroeide rupsen zijn dofzwart met op elke zijde een rij oranjerode of gele vlekken. Aan het begin van de zomer spinnen ze onderaan de waardplant of op de grond een ijle cocon om daarin te verpoppen.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Matig voedselrijk grasland
Moeras
Oevervegetatie
Steile rotsen - binnenland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Parnassius apollo

Verspreiding:
Komt in Europa alleen in de Alpen voor: in de Franse, Italiaanse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen (tot in Stiermarken). Zeer zeldzaam in Liechtenstein en Z-Duitsland. Vliegt tussen 1200-2800m; de meeste populaties zijn tussen 1800-2200m te vinden.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 15 tot 20% in de laatste 25 jaar en een zeer beperkt voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. phoebus 7

%LABEL% (%SOURCE%)