Habitat

Struweel en grasland

Struweel en grasland ( C-3 ).

Mozaiek van lage vegetaties en hogere houtige gewassen. Deze begroeiingstypen kunnen met verschillende plantensoorten voorkomen van de kust tot aan de boomgrens in de bergen. Er bestaan zowel voedselarme als matig voedselrijke varianten.