Literature
Auteur(s) Wynhoff, I., C. van Swaay and J. van der Made
Jaar 1999
Titel Veldgids Dagvlinders. Stichting Uitgeverij KNNV Utrecht en De Vlinderstichting Wageningen.