Literature
Auteur(s) Sijaric, R.
Jaar 1980
Titel Fauna Lepidoptera Bosne i Hercegovine. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja XLVII (8), 83-98.