Literature
Auteur(s) Celik, T. and F. Rebeusek
Jaar 1996
Titel Atlas ogrozenih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomolosko drustvo Stefna Michielija, Ljubljana.