Literature
Auteur(s) Bink, F.A.
Jaar 1992
Titel Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. Schuyt and Co Uitgevers, Haarlem.