Welkom

Dagvlinders van Europa

Welkom op deze website over de dagvlinders van Europa. Meer dan 400 vlindersoorten van het arctisch koude noorden van Scandinavië tot de hete steppen en woestijnen van Zuid-Spanje komen aan de orde.

Iedere soort wordt voorgesteld met behulp van tekeningen en een korte tekst, waar mogelijk ook met foto’s. De levenswijze wordt kort besproken. Per soort wordt de verspreiding in Europa gekenschetst, waarbij ook per land het voorkomen en de mate van voor- of achteruitgang worden gegeven. Tot slot wordt ook het leefgebied kort omschreven en zo mogelijk met een of enkele afbeeldingen verduidelijkt. Tevens is het mogelijk om vlinderlijsten samen te laten stellen op basis van voorkomen, vliegtijd en leefgebied.

Op deze manier moet iedere natuurvriend op een gemakkelijke wijze toegang kunnen krijgen tot de beschikbare ecologische en verspreidingsinformatie over dagvlinders. Wie meer details wil weten, kan in de literatuurlijst verder zoeken naar relevante boeken.

Inge van Halder
Irma Wynhoff
Chris van Swaay

© 2014 ETI/ De Vlinderstichting